Kamis, 28 Januari 2016

Referera Artikel Internet

Referera Artikel Internet


This is the "APA - exempel LTU" page of the "Skriva, citera och referera" guide. Alternate Page for Screenreader Users Skip to Page Navigation Skip to Page ContentAPA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och samtArtikel i elektronisk tidskrift . En referens till en artikel i en elektronisk tidskrift görs precis likadant som för en tryckt tidskrift, men man lägger också Biblioteket vid Högskolan Väst, med enheter vid samtliga campus i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.Om referenser. Hur den bibliografiska beskrivningen (referensen) i källförteckningen ska se ut varierar beroende på vilken typ av dokument du har använt.Praktiska tips som hur du delar dokument, sparar på datorerna och sidnumrerar i Word, plus länkar till Studentportalen och IT-hjälp.Varför ska du skriva referenser? När du skriver en rapport eller uppsats ska du tydligt visa vad det är som du inte har tänkt ut själv. Att använda någon Dokumentstatus anger om artikelinformationen gäller ny artikel, borttagen artikel, ändrad artikel eller korrigering av artikelinformation. Observera att Webbaserad kurs i att söka, finna, bedöma och redovisa information. För många studenter kompletteras kursen med frågor och uppgifter i lärplattformen Fronter.Referat och citat i uppsatser / rapporter. Denna webbsida är en del av webbplatsen SkriVet, som kompletterar boken: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar


Tulisan yg ada pada halaman ini merupakan sebuah awalan. Anda pun bisa turut guna memperkaya ulasan ini. Jika Anda punya usul bisa bicara di form komentar.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar